DERU BÉY 

IMG-20150419-WA0006 - Kopie

Feurige und energiegeladene Trommelrhythmen die begeistern und mitreißen

IMG_5456 - Kopie

Ab September 2014 geht die Gruppe Magoma noch einen Level weiter und freut sich über eine Weiterentwicklung. In neuer Formation unter dem Namen DERU BÉY wird die Gruppe mit erweitertem Repertoire in Präzision und Synchronisation einzelner Rhythmus-Segmente ihr Publikum weiterhin mit feurigen, energiegeladenen Trommelrhythmen begeistern. Der Name „Deru Béy“ kommt aus der Wolof-Sprache und bedeutet Ziegenfell. Wolof wird überwiegend in Senegal gesprochen.

IMG_6089

Ihr Repertoire ist eine Inspiration aus dem Senegal, Guinea, Mali, Burkina Faso und Cote d`Ivoire. Mit typisch afrikanischen Instrumenten, wie Djembé, Sangban, Kenkeni, Dunumba Balafon und Krin wird ein pulsierendes, kraftvolles Klangerlebnis präsentiert. Auch außergewöhnliche Instrumente wie Didgeridoo, indianische Flöte,  große Kalimba und  imposante Bass- und Wassertrommeln finden bei Deru Béy ihren Platz und bieten Raum für Experimentelles.


Mitglieder der Gruppe: 

IMG_6089

 Piotr Cyngiel –  Leiter der Gruppe  Solo-Djembé


Grupa Magoma zmieniła nazwę na DERU BÉY

 Od września 2014 roku grupa Magoma osiągnęła następny poziom i cieszy się, że ma możliwość dalszego rozwoju. W zupełnie nowym składzie , pod nazwą Derubéy , będzie ta grupa nadal z rozszerzonym repertuarem w precyzji i synchronizacji poszczególnych segmentów rytmu, zachwycać swoją publiczność ognistymi, naładowanymi energią rytmami bębnów.

Jej repertuar jest inspirowany na rytmach z Senegalu, Gwinei, Mali, Burkina Faso i Wybrzeża Kości Słoniowej. Z typowymi , afrykańskimi instrumentami takimi jak : djembé, sangban, kenkeni, dunumba balafon i krin , będzie prezentowała pulsujące , mocne przeżycie dźwiękowe . Nawet takie niezwykłe instrumenty jak didgeridoo ,indiański flet ,duża kalimba , imponujący bas i bęben wodny, znajdą w Derubéy swoje miejsce i zapewnią przestrzeń do doświadczeń .

Zachwyć się tym mottem : „Bębnienie jest najmniejszym, wspólnym mianownikiem wszystkich narodów .- Wspólnie bębnić, tańczyć, śmiać się – to łączy razem ludzi. “ 2008 KM

Członkowie grupy:

IMG_6089

Piotr Cyngiel – lider grupy, Solo – Djembé